Murano-250: EN 61482-1-1 (5×60°C)

MURANO-250

Murano-250 flame retardant fabric certified to EN 61482-1-1

Scroll to Top